•  

    9051 Constra Incorporate, USA

สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ยินดีต้อนรับ

รับฟังวิทยุออนไลน์ สถานี BTRT
ตลอด 24 ชั่วโมง

  

 

 

 

ยังจำได้ไหม?? จากวันนั้นถึงวันี้

หน้าที่เรายังต้องทำงานร่วมกันเพื่อชาติบ้านเมือง

จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ทุกภาคของประเทศ

เมื่อปี 2551 สมาคมฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ประกอบด้วยภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก

โครงการรณรงค์เผยแพร่และการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ส.ส.
ปี 2554

โครงการรณรงค์เผยแพร่และการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 ผ่านสื่อวิทยุ ชุมชุน วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 โรงแรม ที.เค พาเลช กรุงเทพ ฯ

จัดอบรม  “ไทยอาสาโฆษกรัฐบาลประจำท้องถิ่น รุ่นที่  1 และ 2”

ปี พ.ศ. 2552 สมาคมได้จัดอบรม “ไทยอาสาโฆษกรัฐบาลประจำท้องถิ่น รุ่นที่  1 และ 2” จัดโดย  สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สก.วท. ห้องประชุม กรมประชาสัมพันธ์  ซอยอารีย์  กรุงเทพมหานคร

สก.วท. - จัดงานปณิธานทำความดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา10.30 น สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(สก.วท) ได้จัดงานปณิธานทำดีเพื่อพ่อณ หอคุรุสภา กรุงเทพฯ โดยมีท่านพลเอกจรัญ กุลละวณิชย์ เป็นประธานพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณในงาน และ มีแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Testimonials

Happy Clients