ectrt
รายงาน
Free Counter
 
a
        * g"ยินดีต้อนรับสมาชิกสมาชิกทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเรา"   g  

ข่าวสำหรับสื่อมวลชน
กสทช.มอบภารกิจให้ สก.วท.จัดอบรมเพื่อก้าวสู่การสอบรับบัตรผู้ประกาศ

              สำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช.ได้มอบหมายให้  สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  (สก.วท.) เป็นหน่วยงานหนึ่งให้เป็นหลักในการอบรมตามแผนปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรให้กับวงการสื่อสารมวลชน และประชาชนทั่วไป  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการกำหนด ของ กสทช.ที่ได้วางไว้  โดยได้ลงนามตามแผนปฏิบัติการเรียบร้อย  เมื่อวันที่ 6  กันยายน  2556  ที่ สำนักงาน กสทช.กรุงเทพ ฯ
            การลงนามดังกล่าวโดยมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการคณะกรรมการ กสทช.   กับนายประยูร  จันทรุสอน  นายกสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สก.วท.โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงร่วมเป็นสักขีพยาน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำบุคลากร ผู้สนใจ และเปิดเส้นทางสู่สายอาชีพเป็นผู้ประกาศ สถานีวิทยุและ สถานีโทรทัศน์ตามหลักเกณฑ์ที่  กสทช.กำหนดเพราะผู้ประกาศมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงาน ในกิจการทั้งสถานีวิทยุ และโทรทัศน์ เพราะเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยและภาษาถิ่น เป็นต้นแบบให้กับผู้ฟังและเยาวชน หมายถึงคุณภาพและคุณธรรมในการผลิตรายการผ่านสื่อคลื่นเสียงสู่ประชาชนในแนวทางที่ถูกต้องนายประยูร จันทรุสอน  นายกสมาคม สก.วท.กล่าวว่า <<<< อ่านต่อ >>>>>
            

btrt60
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการอบรมตามโครงการ
เขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
1. ศูนย์ที่ 1 จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม
2. ศูนย์ที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดสุรินทร์
3. ศูนย์ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี
4. ศูนย์ที่ 4 จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพระเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน จังหวัดลำพูน และจังหวัดแพร
5. ศูนย์ที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
6. ศูนย์ที่ 6 จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรปราการ
7. ศูนย์ที่ 7 จังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี
8. ศูนย์ที่ 8 จังหวัดชุมพร รับผิดชอบจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9. ศูนย์ที่ 9 จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล
10. ศูนย์ที่ 10 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม
    ประมวลภาพลงนามบันทึกความร่วมมือ ในการนำเครื่องส่งโทรทัศน์ ดิจิตัลเข้ามาทำการทดลองในนาม สก.วท.ที่จังหวัดขอนแก่น  และ ร่วมมือในการนำเครื่องส่ง FM.ระบบดิจิตัลให้กับสมาชิก สก.วท. โดยนำเครื่อง Siel ของบริษัท Uerolel จากประเทศอิตาลี่ โดยนายประยูร จันทรุสอน นายก สก.วท.และ Mr Andier uerotel  เครื่องส่งโทรทัศน์และวิทยุที่ดีที่สุดในโลกดิจิตัล ในปัจจุบัน
กิจกรรมสมาคม ฯ 2549-2555
กิจกรรมสมาคมฯ 2549-2555
s สมาคมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2551
g สมาคมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออก
s สมาคมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 ภาคเหนือตอนบน
s สมาคมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 ภาคเหนือล่าง
d สมาคมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
a สมาคมฯ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 ภาคกลาง
w สมาคมฯ ร่วมกับมหาวิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
g สมาคมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 2 ภาคเหนือตอนล่าง
e สมาคมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรม ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกาศและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สัมมนา เรื่อง วิทยุชุมชนสื่อภาคประชาชนกับความมั่นคง
ของชาติ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ณ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์
 
   
กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นที่ 3
กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่4
กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่5
w กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่6  
h กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่7
k โครงการอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่8
k โครงการอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่9
f กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่10
j กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่11
k กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ
รุ่นท ี่12
ง กิจกรรมอบรมสัมมนา "จริยธรรม จรรยาบรรณ
และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทย
ุรุ่นท ี่13
 
กิจกรรมที่เราร่วมสร้าง สามัคคี ปรองดอง สร้างชาต
ect โครงการรณรงค์เผยแพร่และการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 ผ่านสื่อวิทยุ
ชุมชุน วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 โรงแรม ที.เค พาเลช
กรุงเทพ ฯ
คลิกที่นี่เพื่อดูประมวลภาพ ก
------------ ----------------------------------------------  
กกต โครงการรณรงค์เผยแพร่และการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 ผ่านสื่อวิทยุ
ชุมชุน วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 โรงแรม ที.เค พาเลช
กรุงเทพ ฯ
คลิกที่นี่เพื่อดูประมวลภาพก
------------ ----------------------------------------------
a วันที่ 4 มีนาคม 2551 สมาคม ฯ รับโล่เกียรติยศ
จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
------------- --------------------------------------------------------
เข้าร่วมอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชนรุ่นที่ 1 ปี 2555
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดย กกต. กลาง
ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2555
--------------- --------------------------------------------------------

เข้าร่วมอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดย กกต. จังหวัดขอนแก่น
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอนแก่น